Skip to main content

Jímka nebo septik? V čem hledat odlišnosti. Porovnání.

Při výběru jímky pro rodinu je důležité zvážit několik faktorů, jako je počet členů rodiny, spotřeba vody, množství produkovaného odpadu a další faktory. Veškeré tyto faktory mohou ovlivnit velikost jímky, kterou potřebujete pro vaši rodinu. V tomto článku se podíváme na několik faktorů, které mohou pomoci při výpočtu velikosti jímky pro rodinu.

Jímka

Žumpa neboli bezodtoká jímka je betonová nebo plastová vodotěsná nádrž, která slouží k akumulaci splašků z objektu. Vzhledem k absenci odtoku je nezbytné pravidelně vyvážet její obsah fekálním vozem a předejít úniku splašků do okolí.

Jímka se hodí zejména tam, kde není k dispozici kanalizace a získání povolení k vypouštění odpadních vod, zejména do podzemních vod, je problematické. Je však nezbytné zajistit přístup fekálního vozu k žumě.

Pro vybudování jímky je nutné získat stavební povolení od příslušného stavebního úřadu. V případě podzemních staveb o ploše do 300 m² a hloubce 3 m je postačující pouze ohlášení stavebnímu úřadu.

Výhody jímky zahrnují nízkou pořizovací cenu a absenci nutnosti provádět analýzu odpadních vod. Mezi nevýhody patří vysoké provozní náklady spojené s pravidelným vyvážením žumpy fekálním vozem (které může být vyžadováno několikrát do roka) a závislost na objemu žumpy (čím větší objem, tím méně časté vyvážení).

Septik

Septik je nádrž, ideálně s třemi komorami, která slouží jako usazovací prostor pro odpadní vody. V septiku dochází k předčištění odpadní vody, ale to samo o sobě není dostatečné. Proto je obvykle za septikem umístěn zemní filtr nebo aktivní biologický filtr, které zajišťují další úroveň čištění a umožňují vypouštění vody. Správně navržený septik ve spojení se zemním filtrem má srovnatelnou účinnost s domovní čistírnou odpadních vod.

Septik je vhodným řešením pro objekty s nepravidelným používáním, jako jsou rekreační chaty a chalupy, ale také pro trvale obydlené rodinné domy.

Pro zapojení septiku je potřeba získat stavební povolení od stavebního úřadu a povolení k vypouštění odpadních vod. Vodoprávní úřad může dále stanovit frekvenci odběru vzorků odpadního kalu.

Jímky nebo nádrže na vodu

   +420 606 961 122