Skip to main content

Co je vhodné vědět, než začněte budovat jímku nebo septik

Pokud potřebujete u své nemovitosti zbudovat betonovou nádrž, do níž bude odtékat odpadní voda, ať už půjde o odpad z kuchyně, koupelny nebo toalety, je dobré vědět pár informací a ujasnit si základní otázky.
Betonové nádrže jsou velmi trvanlivé, extrémně těsní a jsou odolné vůči poškození. Než si je na zahradu instalujete, je nutné se zamyslet, k čemu budete septik používat – pro celou domácnost, nebo jen pro dílčí část? Také zhodnoťte, jak velký septik potřebujete, ale i to, zda je vámi požadovaná nádrž vhodná z pohledu podloží pozemku

Využití a kapacita septiku

Odpadní voda, která proudí do septiku, je čištěna ekologicky a je tak možné řešit jednoduché pročištění odpadní a dešťové vody pro zálivku, ale i celkové využití v domácnosti, kdy jímka řeší nejen čištění, ale i opětovné použití v domě na splachování či praní.
Betonová jímka nebo septik by měly odpovídat velikosti vaší rodiny. Uvádí se, že na osobu a den připadá asi 150 l odpadu. Objem nádrže spočítáte vynásobením počtu členů domácnosti a množství odpadních vod, které vyprodukují, a frekvenci vývozu nádrže.

Kde může betonová nádrž stát?

Při rozhodnutí se o septiku nebo jímce zvažte i podloží vašeho pozemku a pozemní vodu. Pro stabilní terén bez jílovité a písčité půdy i podzemní vody můžete použít betonové i plastové nádoby, samonosnou jímku… Pro méně stabilní podloží je vhodná betonová nádrž, která je stabilní a nepropouští.
Pro septik budete potřebovat stavební povolení právě z důvodu, že hrozní riziko znečištění půdy a podzemních vod. Pokud by došlo k znečištění vodních zdrojů a bohužel i vašeho pozemku, hrozí vám vysoké pokuty. Správný materiál je proto základem.
S betonovým septikem či jímkou budete jistě spokojeni. Stačí se o něj starat a nevhazovat do odpadu to, co tam nepatří.

Žumpy alebo nádrže na vodu

   +420 606 961 122